Ensiapu- ja turvavälineet

Enduron lajiryhmän ohjeistuksen mukaan, ns. avaruuslakanan ja sideharsorullan mukana olo tarkistetaan katsastuksen yhteydessä. Säännöissä määrätyn sammuttimen tulee olla näkyvissä varikkopaikalla ja tätä sääntöä valvotaan pistokoemaisesti. Huoltomaton tulee täyttää SML:n vaatimukset ja sen käyttö on pakollista.

Ajanottoponderit

Ilmoittautumisen yhteydessä on myynnissä tarrapondereita 5 €/pari. Maksu mielellään tasarahalla. Ponderit tulee olla liimattuna ilmanohjaimien sisäpuolelle ennen katsastukseen menoa.

Katsastus

Katsastus alkaa klo 7.00 ja tulee olla suoritettuna 30 min ennen omaa lähtöaikaa. Kypärä tulee olla sääntöjen mukainen ja mukana katsastuksessa.

Poikkeuslupa ajoneuvon rakennetta ja varusteita sekä käyttöä koskevista vaatimuksista

Liikenteen turvallisuusvirasto on Suomen Moottoriliiton hakemuksesta myöntänyt endurokilpailuissa käytettäville moottoripyörille poikkeusluvan kilpailujen ajaksi. Jokainen kilpailuun osallistuva kuljettaja on velvollinen tarvittaessa osoittamaan poliisiviranomaisille poikkeusluvan voimassaolon. Päätös on ladattavissa ja tulostettavissa Moottoriliiton sivuilta.

SML JA ENDURON LAJIRYHMÄ TIEDOTTAVAT MELUN MITTAAMISESTA ENDUROKILPAILUISSA
8.4.2019

Kauden alkupuolella on ilmennyt melunmittauksen osalta huolia, koskien mittaukseen tuotujen pyörien äänenvaimennuksen osalta. Alkuvuoden kilpailuissa on ollut tilastollisesti enemmän yliäänisiä pyöriä aiempiin vuosiin verrattuna. Meluasiat liittyvät tärkeänä osana enduron lisäksi kaikkiin muihinkin SML:n alaisiin moottoriurheilulajeihin.

SML ja enduron lajiryhmä haluavat muistuttaa meluun liittyvistä säännöistä ja rajoista ja kannustaa kaikki ajajia ja tiimejä varmistamaan hyvissä ajoin ennen kilpailuviikonloppua, että pyörä täyttää SML:n teknisissä säännöissä kirjatut melurajat. Näin vältetään katsastukseen liittyvät ongelmat. Katsastuspäällikön ja kilpailunjohdon tulee pitää kiinni sääntöjen mukaisesti rajoista melumittauksen yhteydessä.

Melurajojen noudattaminen on tärkeää ennen kaikkea moottoriurheilun ja enduron harjoittelu- ja kilpailupaikkojen säilymisen kannalta. Ympäristön huomioiminen on asennekysymys ja on tärkeää, että koko moottoriurheiluyhteisö on sitoutunut sääntöihin ja niiden noudattamiseen.

SML:n melumittaukseen liittyvät säännöt löytyvät teknisistä säännöistä kohdasta 034.3.1, sivu 30.
Tekniset säännöt: https://www.moottoriliitto.fi/ajajille/saannot/

Lisätietoja moottoriurheilun melusta ja säännöistä on saatavilla SML:n toimistolta.

SML ry