Ensiapu- ja turvavälineet

Enduron lajiryhmän ohjeistuksen mukaan, ns. avaruuslakanan ja sideharsorullan mukana olo tarkistetaan katsastuksen yhteydessä. Säännöissä määrätyn sammuttimen tulee olla näkyvissä varikkopaikalla ja tätä sääntöä valvotaan pistokoemaisesti. Huoltomaton tulee täyttää SML:n vaatimukset ja sen käyttö on pakollista.

Ajanottoponderit

Ilmoittautumisen yhteydessä on myynnissä tarrapondereita 5 €/pari. Maksu mielellään tasarahalla. Ponderit tulee olla liimattuna ilmanohjaimien sisäpuolelle ennen katsastukseen menoa.

Tiimipaikkavaraukset

Kilpailukeskuksen tiimipaikkavaraukset sähköpostilla Iida Romolle, iida.romo[a]outlook.com.

Katsastus

Katsastus alkaa klo 7.00 ja tulee olla suoritettuna 30 min ennen omaa lähtöaikaa. Kypärä tulee olla sääntöjen mukainen ja mukana katsastuksessa.

Poikkeuslupa ajoneuvon rakennetta ja varusteita sekä käyttöä koskevista vaatimuksista

Liikenteen turvallisuusvirasto on Suomen Moottoriliiton hakemuksesta myöntänyt endurokilpailuissa käytettäville moottoripyörille poikkeusluvan kilpailujen ajaksi. Jokainen kilpailuun osallistuva kuljettaja on velvollinen tarvittaessa osoittamaan poliisiviranomaisille poikkeusluvan voimassaolon. Päätös on ladattavissa ja tulostettavissa Moottoriliiton sivuilta.